Perioodil 11.08.2014 kuni 08.02.2015 viidi Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel läbi projekt „Uue kodulehe disain” AS SAMI-s. Projekt sai tuge EASi teadmiste ja oskuste arendamise toetamise meetmest.

EL_Sotsiaalfond_horisontaal