Hanketeade

Seoses tootmisvõimsuse ja efektiivsuse suurendamisega kuulutab AS SAMI Tootmine välja alljärgneva hanke:

 

  • Sildkraanad (pakkumuse esitamise tähtaeg 04.04.2024 15.00 GMT +3, tööde valmimise tähtaeg on 7 kuud lepingu sõlmimisest).

 

Täiendava informatsiooni saamiseks ja selgituste küsimiseks palume end registreerida hankele Riigihangete Registris (viitenumber 276952) https://riigihanked.riik.ee/.

Projekti rahastatakse taaste- ja vastupidavuskavast (projekt nr 20.2.02.22-0044).

 

Tegemist ei ole  hankijaga riigihangete seaduse tähenduses. Hanke läbiviimisel järgitakse riigihangete seaduse  § 3 üldpõhimõtteid.

Call for tenders

 

In association with increasing the capacity and effectiveness of its production AS SAMI Tootmine hereby announces the following tender:

 

  • Overhead Cranes (tender offer submitting deadline 04.04.2025 15:00 GMT +3 (Estonian time), installation must be completed in 7 months from signing the contract).

 

For additional information, please register to the tender in the Estonian E-Procurement Register (reference number 276952) https://riigihanked.riik.ee/.

The project is being supported by the Recovery and Resilience Fund (project number 20.2.02.22-0044).

 

This is not a public procurement defined by the Public Procurement Act. However, the tender process follows the principles of the Estonian Public Procurement Act § 3.