Hanketeade

Hanketeade

Seoses tootmisvõimsuse ja efektiivsuse suurendamisega kuulutab AS Sami välja alljärgneva hanke:

  • Fiiberlaser lõikepink (pakkumuse esitamise tähtaeg 22.01.2021 15:00 GMT +2, tööd peavad olema teostatud nelja kuu jooksul lepingu sõlmimisest)

Täiendava informatsiooni saamiseks ja selgituste küsimiseks palume end registreerida hankele Riigihangete Registris (viitenumber 231177) https://riigihanked.riik.ee/.

Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist (Projekt nr 2014-2020.4.03.20-0556).

Tegemist ei ole  hankijaga riigihangete seaduse tähenduses. Hanke läbiviimisel järgitakse riigihangete seaduse  § 3 üldpõhimõtteid.

Call for tenders

In association with increasing the capacity and effectiveness of its production AS Sami hereby announces the following tender:

  • Fiber laser cutting machine (tender offer submitting deadline 22.01.2021 15:00 GMT +2 (Estonian time), delivery must be completed in 4 months from signing the contract).

For additional information, please register to the tender in the Estonian E-Procurement Register (ref numbers accordingly 231177 ,https://riigihanked.riik.ee/.

The project is being supported by the European Regional Development Fund (Project number 2014-2020.4.03.20-0556). This is not a public procurement defined by the Public Procurement Act. However, the tender process follows the principles of Public Procurement Act § 3.