Päikeseelktrijaamade toetused

Toetus siseriiklikust Ettevõtete varustuskindluse investeeringute toetusmeetmest

Projekt Petseri 40 päikesejaam sai toetust Ettevõtja varustuskindluse toetusmeetmest. Projekti rahastatakse Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest.

Projekti lühikokkuvõte:
 AS Sami Tootmine rajab Valgasse, Petseri 40 tootmishoone katusele 123,25 kW
päikeseelektrijaama eesmärgiga käia kaasas rohepöördega, toota osaliselt Petseri 40
vajaminev elektrienergia päikeseelektrijaamast ja vähendada sisseostetava
elektrienergia kulusid.

Projekti eesmärk ja tulemus:
Projekti eesmärgiks on rajada Valgasse, Petseri 40 päikeseelektrijaam võimsusega 123,25 kW. Projekti tulemusena loodud päikesejaamast toodetud elektrienergia abil katab taotleja Petseri 40 tootmishoone elektritarbimisest ca. 30%

Toetuse summa (EUR):
32 796,82

Toetus siseriiklikust Ettevõtete varustuskindluse investeeringute toetusmeetmest

Projekt Tule 20 päikesejaam sai toetust Ettevõtja varustuskindluse toetusmeetmest. Projekti rahastatakse Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest.

Projekti lühikokkuvõte:
 AS Sami rajab Sauele, Tule 20 tootmishoone katusele 121 kW päikeseelektrijaama eesmärgiga käia kaasas rohepöördega, toota osaliselt Tule 20 vajaminev elektrienergia päikeseelektrijaamast ja vähendada sisseostetava elektrienergia ja võrguteenuse kulusid.

Projekti eesmärk ja tulemus:
Projekti eesmärgiks on rajada Sauele, aadressile Tule 20 päikeseelektrijaam võimsusega 121 kW. Projekti tulemusena loodud päikesejaamast toodetud
elektrienergia abil katab taotleja Tule 20 tootmishoone elektritarbimisest ca. 50 % .

Toetuse summa (EUR):
23 322

Toetus siseriiklikust Ettevõtete varustuskindluse investeeringute toetusmeetmest

Projekt Tule 24 päikesejaam sai toetust Ettevõtja varustuskindluse toetusmeetmest. Projekti rahastatakse Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest.

Projekti lühikokkuvõte:
 AS Sami rajab Sauele, Tule 24 tootmishoone katusele 289,92 kW päikeseelektrijaama eesmärgiga käia kaasas rohepöördega, toota osaliselt Tule 24vajaminev elektrienergia päikeseelektrijaamast ja vähendada sisseostetava elektrienergia ja võrguteenuse kulusid.

Projekti eesmärk ja tulemus:
Projekti eesmärgiks on rajada Sauele, aadressile Tule 24 päikeseelektrijaam võimsusega 289,92 kW. Projekti tulemusena loodud päikesejaamast toodetud elektrienergia abil katab taotleja Tule 24 tootmishoone elektritarbimisest ca. 70 % .

Toetuse summa (EUR):
55 548