Toetus Euroopa Regionaalarengu Fondist

Projekt „Sami AS ressursitõhususe investeering” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust

Projekti lühikokkuvõte:

Investeeringu käigus soetab Sami AS uue fiiberlaserlõikepingi. Sami AS muudab tootmist efektiivsemaks läbi tooraine ja energiakasutuse vähendamise tänu uute tehnoloogiate kasutusele võtmisele. Elektrienergia tarbimine langeb 3% ja lehtmetalli kasutamine 5%.

Projekti eesmärk ja tulemus:

Projekti eesmärk on fiiberlaserlõikuspingi paigaldamine olemasoleva CO2-laserlõikuspingi asemele. Projekti tulemusel alaneb praagi teke, mistõttu väheneb metalli kasutus toodanguühiku kohta. Teiseks väheneb uue pingi kasutusele võtmisel elektrienergia tarve, sest uus pink on vanast pingist elektriliselt efektiivsem.

Toetuse summa (EUR):

200 000